U bent hier

Stop de Banken

Iets wat niets te maken heeft met luchtvaart, maar het valt wel op dat ook hier een bepaalde naam opduikt welke het op voor ons maar al te bekende manier af probeert te handelen.

De banken (ABN AMRO en ING) komen geld tekort. De staatssteun was kennelijk niet genoeg en daarom hebben de banken eenzijdig besloten de opslag voor een deel van de hypotheken te verhogen. Niet alleen van nieuw af te sluiten hypotheken (voor mensen die nog een keus hebben) maar óók van reeds bestaande/lopende contracten. Tarieven die overigens al velen malen hoger zijn dan voor de crisis. Opmerkelijk is verder dat de inkoopprijs van geld daarentegen juist historisch laag is. De extreem hoge opslagen die banken in Nederland hanteren is dan ook niet redelijk verklaarbaar en fors afwijkend van de opslagen gebezigd door banken in de ons omringende landen waar de hypotheek markt nog wel concurrerend is. Als dit doorgaat is de positie van de consument geheel zoek.

http://www.stopdebanken.nl/